Grannsamverkan

Grannars samverkan och samarbete med sin närpolis är en metod att minska det vi kallar vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom. Ring först till polisen när något händer! Svenska och internationella erfarenheter visar att människor när något händer - ringer någon annan (anhörig, vän eller annan i bekantskapskretsen) innan man ringer polisen. Ring oss först så vinner vi värdefull tid!

Tel nr Polisen 114 14 eller 112

Meddela dina grannar när du är bortrest mer än några dagar.

Förvara värdesaker och handlingar på ett betryggande sätt.

Var allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som är ”fel”.
Meddela även kontaktombudet.

Kontaktpersoner för grannsamverkan:
Peter Stjerne (huvudkontaktperson) Domherrestigen 7

Läs mer på Samverkan mot brotts hemsida

Andra viktiga telefonnummer:
1177 Sjukvårdsupplysning
113 13 Informationsnummer vid större olyckor och händelser

Valberedningen

Valberedningen utses vid föreningsstämma.

Valberedningens uppgift är att rekrytera och föreslå valbara kandidater för samfällighets- föreningens styrelseuppdrag.

Valberedningen behöver stöd av föreningens medlemmar med förslag på kandidater.
Är du själv intresserad eller anser att någon av dina grannar är lämplig kandidat för ett styrelseuppdrag, ta kontakt med valberedningen.