Styrelsens uppdrag

Styrelsen organiserar, övervakar och arbetar med att underhålla, förbättra och förnya de i anläggningsbeslutet ingående delarna. Styrelsens arbete utförs enligt samfällighetens stadgar och enligt de lagar och förordningar som styr förvaltning av samfälligheter. Styrelsen skall också genomföra det som beslutas på föreningsstämman. Styrelsen består idag av 5 ledamöter och 3 suppleanter.

Det som styrelsemedlemmarna inte själva kan hantera söker styrelsen extern hjälp för att genomföra. I första hand söks hjälp av medlemmar i samfälligheten, som kan arvoderas för sitt arbete. I andra hand söks hjälp av externa krafter som hantverkare, entreprenörer och/eller konsulter. Alla kostnader skall budgeteras och beslutas på föreningsstämma.

För vissa projekt bildas projektgrupper som bistår styrelsen med planering och genomförande.

Alla kostnader skall budgeteras och föreläggas medlemmarna och beslutas på ordinarie eller extra föreningsstämma.

Styrelsens sammansättning är:

Ordförande: Andreas Dahl (ordf@bofinken.nu)
Kassör: Susanna Karlsson (kassor@bofinken.nu)
Ledamot: Tomas Hebbou
Ledamot: Anders Flodén
Ledamot: Simon André

Utöver dessa ordinarie ledamöter består styrelsen av följande tre stycken suppleanter som är kallade och deltar i alla styrelsens ordinarie möten.

Suppleant: Nils Sjöberg
Suppleant: Daniel Johansson
Suppleant: Jens Löschner

Styrelsen har en intern fördelning av ansvarsområdena inom föreningens verksamhet. Den fördelningen arbetar styrelsen efter och innebär att om du kontaktar någon i styrelsen kan du bli hänvisad vidare till den i styrelsen som ansvarar för just det verksamhetsområdet som du har frågor kring.

Vill du komma i kontakt med styrelsen (styrelsen@bofinken.nu) tryck här!
Vill du komma i kontakt med webmaster (webmaster@bofinken.nu) tryck här!

Notera även att du kan komma i kontakt med ordföranden och kassören på individuella adresser ovan.

Föreningens Stadgar finns här.

Föreningens Anläggningsbeslut finns här.

Föreningens Försäkringsbesked för olycksfallsförsäkring här.